احتمالا میدانید که متقاضیان با شرکت در دوره های آوسبیلدونگ می توانند حقوق دریافت کنند. میزان حقوق پرداختی در رشته های مختلف آوسبیلدونگ متفاوت است.

برای برخی متقاضیان انتخاب از بین آوسبیلدونگ های پردرآمد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در ادامه می توانید با لیست پردرآمدترین آوسبیلدونگ های آلمان آشنا شوید:

Ausbildung zum/zur Maurer/in

کارآموزان آوسبیلدونگ آجر کاری در دوره کارآموزی حقوق ماهیانه نسبتاً خوبی دریافت می‌کنند. در واقع دستمزد آجر کاران طبق قرارداد بین کارآموز و شرکت تنظیم شده و در هر ایالت نیز متفاوت می‌باشد. به طور کلی کارآموزان این دوره آموزشی در سال اول 890 یورو ناخالص در ماه دریافت کرده و میزان حقوق این افراد در سال دوم به 1230 یورو و در سال آخر آموزش به 1495 یورو ناخالص می‌رسد. ارقام ذکر شده طبق کانون کار در آلمان می‌باشد و نکته مهم اینکه آوسبیلدونگ آجر کاری جزو پردرآمدترین دوره‌های آموزشی در آلمان به شمار می‌آید.

متوسط حقوق حین دوره

1105 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2360 یورو