دانشگاه RWTH آخن RWTH Aachen University
لوگوی دانشگاه RWTH آخن RWTH Aachen University

دانشگاه RWTH آخن

RWTH Aachen University

ایالت:

نوردراین-وستفالن

شهر:

آخن

نوع:

دانشگاه فنی

وضعیت:

دولتی

متوسط شهریه:

زیر 1000 یورو (در سال)