دانشگاه آزاد برلین Freie Universität Berlin
لوگوی دانشگاه آزاد برلین Freie Universität Berlin

دانشگاه آزاد برلین

Freie Universität Berlin

ایالت:

برلین

شهر:

برلین

نوع:

دانشگاه

وضعیت:

دولتی

متوسط شهریه:

زیر 1000 یورو (در سال)