دانشگاه هامبورگ University of Hamburg
لوگوی دانشگاه هامبورگ University of Hamburg

دانشگاه هامبورگ

University of Hamburg

ایالت:

هامبورگ

شهر:

هامبورگ

نوع:

دانشگاه

وضعیت:

دولتی

متوسط شهریه:

زیر 1000 یورو (در سال)