دانشگاه هومبولت برلین humboldt university of berlin
لوگوی دانشگاه هومبولت برلین humboldt university of berlin

دانشگاه هومبولت برلین

Humboldt university of berlin

ایالت:

برلین

شهر:

برلین

نوع:

دانشگاه

وضعیت:

دولتی

متوسط شهریه:

زیر 1000 یورو (در سال)