کالج دولتی لایبزیگ آلمان Universität Leipzig Studienkolleg Sachsen
لوگوی کالج دولتی لایبزیگ آلمان Universität Leipzig Studienkolleg Sachsen

کالج لایپزیگ آلمان

Universität Leipzig Studienkolleg Sachsen

ایالت: زاکسن

شهر: لایپزیگ

نوع: Uni

وضعیت: دولتی

متوسط شهریه: 266 یورو (در هر ترم)