کالج هامبورگ آلمان Studienkolleg an der Universität Hamburg
لوگوی کالج هامبورگ آلمان Studienkolleg an der Universität Hamburg Logo

کالج هامبورگ آلمان

Studienkolleg an der Universität Hamburg

ایالت: هامبورگ

شهر: هامبورگ

نوع: Uni

وضعیت: دولتی

متوسط شهریه: 305 یورو (در هر ترم)