کالج هاله آلمان Studienkolleg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
لوگوی کالج هاله آلمان Studienkolleg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

کالج هاله آلمان

Studienkolleg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

ایالت: زاکسن-آنهالت

شهر: هاله

نوع: Uni

وضعیت: دولتی

متوسط شهریه: 190 یورو (در هر ترم)