کالج دولتی کیل آلمان Studienkolleg an der FH Kiel
لوگوی کالج دولتی کیل آلمان Studienkolleg an der FH Kiel

کالج کیل آلمان

Studienkolleg an der FH Kiel

ایالت: شلسویگ-هولشتاین

شهر: کیل

نوع: FH

وضعیت: دولتی

متوسط شهریه: 246 یورو (در هر ترم)