کالج هایدلبرگ آلمان Studienkolleg an der Universität Heidelberg
لوگوی کالج هایدلبرگ آلمان Studienkolleg an der Universität Heidelberg

کالج هایدلبرگ آلمان

Studienkolleg an der Universität Heidelberg

ایالت: بادن-وورتمبرگ

شهر: هایدلبرگ

نوع: Uni

وضعیت: دولتی

متوسط شهریه: 1650 یورو (در هر ترم)