آوسبیلدونگ تکنسین مکاترونیک خودرو

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker/in

Classic dual vocational training

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3.5 سال

نوع کار دوره:روزانه

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3.5 سال

نوع کار دوره: روزانه