نمی‌توان منکر این شد که مسلمانان بعد از مسیحیان بزرگ‌ترین گروه مذهبی در آلمان را تشکیل می‌دهند. شاید این سؤال برای شما هم پیش‌آمده باشد که مسلمانان به‌عنوان یک اقلیت دینی از چه حقوقی برخوردار هستند و آیا می‌توانند به‌راحتی تمامی آیین‌های دینی مانند نماز و مراسم‌های مذهبی مانند عاشورا را به جا آورند یا خیر؟ در این مطلب وضعیت زندگی مسلمانان در آلمان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

زندگی مسلمانان در آلمان