آوسبیلدونگ انفورماتیک رسانه

Duales Studium Medieninformatik

dual study

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 تا 4 سال و نیم

نوع کار دوره:روزانه

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 تا 4 سال و نیم

نوع کار دوره: روزانه