آوسبیلدونگ مراقبت‌های پرستاری دوگانه

Duales Studium Pflege

dual study

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 تا 3.5 سال

نوع کار دوره:شیفتی

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 تا 3.5 سال

نوع کار دوره: شیفتی